L'hospitalitat Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Hospitalitat El pelegrinatge Què puc fer? Galeria/premsa Actualitat Contacte Hospitalitat Hospitalitats de la mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Inici Delegació d’Osona i Ripollès tel; 93 886 93 40    Delegació d’Anoia tel; 620 601 950   Delegació del Bages tel; 608 963 584  Hospitalitat de Solsona tel; 678 69 15 39

Apreciats amics;


Ens plau convocar-voc a la propera Assembla Extraordinària de la Delegació Comarcal d’Osona de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que tindrà lloc el dissabte dia 28 de setembre de 2019, a la sala d’actes al 1r pis del Seminari de Vic. En primera convocatòria, a les 16:00, i en segona convocatòria, a les 16:30.


Ordre del dia;


1. Pregària

2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior

3. Informació de les activitats fins a l’agost

4. Elecció de tres nous membres de l’equip dirigent Comarcal

5. Precs i preguntes

6. RefrigeriEl Delegat Comarcal

Francesc Luna Canamasas

Assemblea Comarcal Extraodinària Osona - Ripollès

Documentació;