SERVEIS EN UN PELEGRINATGE A LURDES


  Un pelegrinatge està format per:


  1. - Organització del Pelegrinatge

  2. -  Equip mèdic

  3. -  Personal de servei (Voluntaris)

  4. -  Malalts i persones amb discapacitat

  5. -  Peregrins

  6. -  Bisbe i capellans


   El personal de servei, juntament amb l’organització i l’equip mèdic,  és el que s’encarrega de dur a terme les diferents tasques o serveis que es fan per tal que els malalts estiguin ben acompanyats i disfrutin dels cinc dies de pelegrinatge.


    Els diferents serveis son:


  1. -ESPLANADA               -  SALES               - MENJADOR                   - PISCINES               - CORS JOVES


  1. - GRUP DE CECS           -  COR                   - ACOMPANYANT           - METGE                   -  INFERMERIA


  1. - PELEGRINS                -  CAPELLANS       - MENUTS