IV CONCURS FOTOS DEL

PELEGRINATGE 2017

              1. - TEMÀTICA:


   MOMENTS, INSTANTS, QUE REFLEXIN EL 50 PELEGRINATGE A LOURDES. JA SIGUIN

ACTES, CONVIVÈNCIA, ATENCIÓ ENTRE VOLUNTARIS I MALALTS, ETC, ETC...

QUALSEVOL MOMENT VISCUT EN AQUEST 50 PELEGRINATGE


  1. -NOMBRE DE FOTOGRAFIES i TERMINI


  DUES FOTOGRAFIES PER PERSONA.

  LES FOTOGRAFIES ANIRAN ACOMPANYADES PER EL NOM I COGNOMS, UN NÚMERO

DE TELÈFON, I UN TÍTOL PER CADA FOTOGRAFIA PRESENTADA


   TERMINI FINS AL 31 DE DESEMBRE de 2017


  1. -QUI ES POT PRESENTAR?


  QUALSEVOL PERSONA QUE HAGI ASSISTIT AL 50 PELEGRINATGE A LOURDES


  1. -ON S’HAN D’ENVIAR?


  LES FOTOGRAFIES S’ENVIARAN PER CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA DE

CORREU DE LA REVISTA INFORMA:


                                        revistainforma@yahoo.es


  Totes les fotografies presentades quedaran en l’arxiu de les Hospitalitats de la Mare de Déu

de Lourdes de Vic i de  Solsona, per tal que en puguin fer ús per les seves publicacions o

difusions si així ho creuen convenient.


  1. -PREMI


  UNA INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PEL 51è PELEGRINATGE A LOURDES DE L’ANY 2018

  (La inscripció gratuïta està valorada en un hotel de tres estrelles. Si el guanyador o

guanyadora es vol allotjar en un hotel superior, abonarà la diferència de preu en el moment

de la inscripció)

  El jurat està compost per un fotògraf, i dos professionals del món de les arts plàstiques.