UNA NOVA JUNTA MOLT RENOVADA
            


Montserrat Alavedra, Xavier Farrés, Lourdes Tuneu, Martí Puig, Anna Maria Prat, i Basili Insa, que renova, són els vocals que entren a la nova junta diocesana.

Ara s’està a l’espera que el bisbe de Vic nomeni el nou president/a un cop

presentada la terna.

  El passat 21 d’Octubre, va quedar constituïda la nova junta diocesana del bisbat de Vic.

El motiu de fer aquesta assamblea extraordinària, va ser per facilitar la feina al nou equip

dirigent Diocesà de cara al 51è Pelegrinatge a Lourdes que es durà a terme del 16 al 20 de juny de 2018

  El fet que la junta ha d’estar composada per 8 membres, (5 vocals, un consiliari, un vicepresident/a, i un president/a), més un tresorer/a i un secretari/a, segons els estatuts, i que les vacants a cobrir eren finalment sis i no cinc com es deia a les cartes enviades, les sis candidatures presentades, entraven a formar directament part de l’Equip dirigent Diocesà.

Així, l’equip dirigent Diocesà estarà format per els següents vocals més el consiliari:


 1. -Ramon Serra

 2. -Basili Insa

 3. -Montserrat Alavedra

 4. -Xavier Farrés

 5. -Lourdes Tuneu

 6. -Anna Maria Prat

 7. -Martí Puig

 8. -Mossen Joan Casas (consiliari)


D’aquestes persones, va sortir una terna que serà presentada al bisbe de Vic Romà Casanova

per tal que esculli el president/a. Els noms presentats són:


 1. -Farrés Fabre, Xavier

 2. -Insa Costajussà, Basili

 3. -Tuneu Cruells, Lourdes


Des d’aquí, agraïr la tasca a les persones que han format part de la junta diocesana i la seva

dedicació a l’Hospitalitat


 1. -El Sr. Francesc Luna Pino

 2. -La Sra. Pilar Júlia Domènech

 3. -La Sra. Rita Alemany Casarramona

 


Els nous membres de junta


Foto esquerra: (d’esquerra a dreta)  Martí Puig, Lourdes Tuneu, Anna M.Prat, Basili Insa i Xavier Farrés


Foto dreta petita: Montserrat Alavedra